top of page

Na ťažkosti nie je dobré ostávať sám...

Neváhajte ma kontaktovať

Vo štvrtky na ambulancii neordinujeme, preto ani nevieme odpovedať na Vaše telefonické hovory.
 

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE V KOŠICIACH
Tel: +421 908 853 669

DETSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA, KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA DOSPELÝCH- PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA, PSYCHOTESTY , PSYCHOTERAPIA

O mne

Jarmila Takáčová
PSYCHOLÓG V KOŠICIACH

Počas svojej praxe pracujem s deťmi a dospelými, ktorým poskytujem psychologickú starostlivosť v oblasti psychodiagnostickej, psychoterapeutickej a poradenskej činnosti pri rôznom spektre psychickej záťaže a ťažkostí. Som presvedčená, že človek má potrebné schopnosti svoje ťažkosti zvládnuť, preto ich s podporou individuálnej, podpornej psychoterapie môžeme spoločne nachádzať a viesť k účinným stratégiám pri ich riešení.

profipsych psycholog takáčová
About
01.

Ambulancia poskytuje diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových schopností a osobnosti detí a dospievajúcich, konzultácie s rodičmi, psychoterapeutickú liečbu, prácu s rodinou. Dbáme na správnu diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení, neurologických ochorení, prevencie pri predchádzaní rozvinutia závažnejších stavov a psychických ochorení, analýzu vzťahov v rodine. Venujem sa detským pacientom od jedného roka.

02.

Psychoterapia je metóda liečby, ktorou spoločne s klientom prichádzame k uvedomeniu podstaty problému, možných príčinných súvislostí a vzťahových rámcov, ktoré povedie klienta k zmene stavu, v ktorom sa aktuálne nachádza a pociťuje ťažkosti. Pracujem metódou Gestalt psychoterapie, ale aj iných techník z integratívneho psychoterapeutického prístupu, relaxačných techník ako u dospelých, tak aj u detí.

03.

Psychologické vyšetrenie- psychodiagnostická činnosť -psychologické vyšetrenie rôznych psychických stavov a ťažkostí na odporúčanie lekára, na vlastnú žiadosť,  vyšetrenie na rôzne sociálne a úradné účely, súd, vyšetrenie na prácu v SBS, farmaceuti, pedagógovia, profi rodič, zbrojné vyšetrenia. 

Services
Počas dňa realizujem vyšetrenia a psychoterapeutické sedenia, v prípade, že sa nedovoláte hneď, je to z dôvodu, že sa venujem svojim klientom, budem Vás po skončení sedenia obratom kontaktovať. 
bottom of page