top of page

Cenník zdravotných výkonov a služieb

*

Miesto výkonu činnosti:

Maršála Koneva č. 1, 040 22 Košice, Poliklinika východ 

Ambulancia má uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami Všeobecná zdravotná poisťovňa a Union.

Cenník výkonov a služieb sa týka poistencov poisťovne, s ktorou nemá ambulancia uzatvorenú zmluvu, alebo výkonov, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, napríklad (zbrojné vyšetrenie).

Komplexné psychologické vyšetrenie vrátane psychologického posudku na žiadosť klienta /DOSPELÍ/ (vyšetrenie psychických schopností, osobnosti...)

90 €

 

Parciálne psychologické vyšetrenie pre zdravotné účely vrátane psychologického posudku /DOSPELÍ/ (podľa povahy ťažkostí)

50 €

Komplexné psychologické vyšetrenie vrátane psychologického posudku   /DETI/

(vyšetrenie vývinovej úrovne, školskej zrelosti psychických schopností, osobnosti, podľa povahy ťažkostí

45 €

Psychologické vyšetrenie pred operačným zákrokom

45 €

Psychologické vyšetrenie pre sociálne účely  / DOSPELÍ /

50 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľa a držiteľa zbrojného preukazu (cca 2-2,5h)

65 €

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS bez zbrane

50 €

Psychologické vyšetrenie – posúdenie psychickej spôsobilosti farmaceutov, posúdenie psychickej spôsobilosti pre narábanie s omamných látkami

50 €

Psychologické vyšetrenie – posúdenie psychickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

50 €

Psychologické vyšetrenie – posúdenie psychickej spôsobilosti pre zamestnancov a profesionálnych náhradných rodičov centier pre deti a rodiny

50 €

Vyhotovenie duplikátu pre potreby zbrojných vyšetrení

10 €

Psychoterapia v trvaní 50 minút /DOSPELÍ/ 

25 €

 

Psychoterapia v trvaní 90 minút /DOSPELÍ/

35 €

 

Nácvik relaxačných techník

15 €

 

Párové poradenstvo 60 minút

38 €

Konzultácia, poradenstvo

20 €

Prednášková činnosť

45 €

Vyhotovenie duplikátu psychologického posudku

5 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť klienta

25 €

Poučenie a podporne vedenie osoby, ktorá je vo vzťahu ku klientovi 20min

15 €

Online konzultácia, poradenstvo (50 minút) 

25 €

Cenník platný od 01.09.2023


Cenník platný od 01.09.2023. Pre pacientov, ktorí u nás urobili objednávku do 01.08 a majú
plánované vyšetrenie v septembri, októbri, platí ešte cena podľa starého cenníka.

Online konzultácie môžete uhrádzať na čísle účtu: SK 36 0900 0000 0051 9207 5287 

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotnej poisťovne Dôvera, všetky výkony v ambulancii sú preto spoplatnené podľa vyššie uvedeného cenníka. Je to výhodou v prípade, ak klient nechce byť psychologicky vedený v zdravotníckom systéme. Diskrétnosť je pre nás prioritou.

Poplatok za osobnú konzultáciu sa hradí na konci stretnutia v hotovosti. Dohodnutý termín je možné bezplatne zrušiť do 24 hodín pred stretnutím. Depozit 10 eur sa platí pri prvom stretnutí, v prípade, že sa klient nedostaví na dohodnutý termín a neoznámi 24 hodín vopred zrušenie termínu, depozit sa sťahuje. 

 

Mgr. Takáčová Jarmila, PhD. - klinický psychológ, odborný garant ambulancie 

bottom of page